Laen Krediit Privaatsus Kontakt

Privaatsuspoliitika

Creditline Privaatsuspoliitika.

Isikuandmed ja küpsised


Isikuandmed ja küpsised on seotud andmete kogumisega. Lähtuvalt uuest Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (jõustunud 25. mai 2018) on vajalik määratleda, mis ulatuses kodulehed isikuandmeid koguvad ja kuidas isikuandmeid töödeltakse. Creditline on andmete töötlemisest teadlik ja teeb kõik, et teie isikuandmeid kaitsta vastavalt seaduses ettenähtud kujul ja ulatuses. Mida nimetatakse isikuandmeteks? Isikuandmed on teave, mis võimaldab isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Isikuandmeteks loetakse nime, isikukoodi, id-kaardi numbrit, aadressi, sõrmejälge, elu- ja töökoht, fotod ja paljud muud andmed. Kõik andmed, mis võimaldavad otseselt (ja kaudselt) isikut tuvastada on isikuandmed.

Kas, kuidas, mis määral kogub Creditline isikuandmeid?


Creditline kogub ainult andmeid, mida te ise pakute. Te saate ise andmeid pakkuda ainult juhul, kui kasutate kontaktformi ühenduse võtmiseks. Sellisel juhul saame teada teie nime ja emaili. Vastasel juhul, kui kontaktformi ei kasuta, me teie isikut teada ei saa ja ei kogu teie kohta andmeid.Teie andmed on kaitstud, me ei väljasta neid kolmandatele osapooltele. Välja arvatud juhul, kui andmete väljastamise kohustus tuleb seadusest ja on mõeldud kuritegevuse ärahoidmiseks.